domingo, 13 de setembro de 2009

Os efectos do cambio climático


Mapa de riscos de desertización por provincias.
Poderiamos dicir que entendemos por cambio climático a alteración das variables históricas do clima a escala global ou rexional. Este cambio nas variables climáticas parece preocupar ás autoridades mundiais dende non fai moito tempo, aínda que xa é motivo de preocupación para os grupos ecoloxistas non gubernamentais dende os anos oitenta do século vinte. Ata agora moitos detractores da súa existencia achacaban as alteracións climáticas á variabilidade histórica do clima, verdade irrefutable cando o home non tiña capacidade de influencia sobre os mecanismos que o regulan, Pero a partir da Revolución Industrial do século XIX, coas enormes transformacións de todo tipo que produciu, a capacidade de alteración do medioambiente por parte do home multiplicouse enormemente e os últimos estudios e análises do clima dan como resultado que o cambio climático actual está en gran parte provocado pola acción antrópica.
Outra cousa é que sexa igual de perxudicial para todas as zonas do planeta ou para todos os sectores económicos. Parece ser que favorecerá a unhas zonas que teñen condicións climáticas adversas: moi frías, e perxudicará a zonas de climas favorables: cálidas, ás que podería levar á desertización.
Unha información do diario El País do 12 de setembro de 2009 pódenos axudar a entender mellor este problema.